Vissza a többi cikkhez

Hasznos tippek az Önéletrajz íráshoz

Pályázat / CV

Ha tartósan akarunk állást keresni, használjuk a következő táblázat alapján szerkesztett nyilvántartó rendszert. (Vagy készítsen magának egy testre szabott saját változatot, különösen akkor, ha több fejvadász céggel is kapcsolatban áll.)

Önéletrajz

A tökéletes CV tartalma

 • Fejléc (saját nevünkkel, e-mail címünkkel és azzal a telefonszámmal, ahol elérhetnek)
 • Egy tömör mondat arról, hogy milyen állást akarunk elérni
 • A képzettségek összefoglalása (iskolák, tanfolyamok, továbbképzések)
 • Korábbi munkaviszonyaink részletes felsorolása, a releváns tapasztalatok kiemelése
 • Idegen nyelvek ismerete és foka
 • Különféle jogosítványok és bizonyítványok (beleértve a gépkocsivezetői jogosítványt is)
 • Szakmai (tudományos) szervezetekhez való tartozás, illetve az azokban betöltött funkció
 • Speciális szempontok (ide írhatjuk mindazon különleges tényezőket, amelyek az adott munkakör betöltését befolyásolhatják, vagy amelyekről úgy érezzük, hogy egyedülállóak vagyunk velük a piacon)
 • Egy mondat arról, hogy amennyiben a munkáltató kéri, referenciákat és/vagy referenciamunkát ajánlunk fel további tájékoztatásához

A CV-írás szempontjai

 • Géppel írjon – kivéve, ha kézzel írt CV-t kérnek!
 • Fogalmazzon egyszerűen, úgy írjon, ahogy beszél!
 • Rövid szavak, rövid mondatok, rövid bekezdések!
 • Logikus sorrendben foglalja össze mondandóját!
 • Vigyázzon a helyesírásra – ha bizonytalan, feltétlenül ellenőriztesse!
 • Kérjen meg valakit, például egy fejvadászt, hogy olvassa el az önéletrajzot!
 • Szellősen, áttekinthetően szerkessze meg az anyagot!
 • Ne legyen rövidebb az önéletrajz egy oldalnál, és ne legyen hosszabb három oldalnál!
 • A személyi adatokat külön, szöveg nélküli bekezdésben foglalja össze az önéletrajz elején!
 • Ne felejtse el az elérhetőségeit (telefonszám, e-mail) feltüntetni!

Kísérőlevél

Címzett neveSaját név
Beosztása 
Cég neveSaját cím
Pontos címe(Telefonszám)
IrányítószámaDátum
Kedves (név szerinti megszólítás)! 

Nyitó bekezdés

Használja az alábbi témák közül valamelyiket:
 • a megcélzott állás és beosztás megnevezése,
 • a kérés vagy kérdés megfogalmazása.

Középső bekezdés az alábbi témák egyikéről:

 • a legmagasabb végzettség vagy jelenlegi státus megnevezése,
 • a legfontosabb (legvonzóbb) munkatapasztalatok összefoglalása,
 • az adott téma, szakterület iránti érdeklődés kifejezése,
 • a cég iránti érdeklődés és nagyrabecsülés kifejezése.

Záró bekezdés: cselekvésre való felhívás

Az utolsó bekezdés általában valamilyen felszólítást tartalmaz (pl. személyes találkozó kérése vagy arra történő biztatás, hogy a címzett bátran kérjen további információkat tőlünk).
Dátum - Aláírás

Mellékletek:
Önéletrajz
Diplomamásolat (ha kérik)

Különleges helyzetben van?

 • Alacsony a végzettsége?
  • Hangsúlyozza a munka során szerzett tapasztalatait és sikereit!
  • Hangsúlyozza azokat a speciális kurzusokat, amelyeket elvégzett, vagy ahol részt vett (konferenciák, munkahelyi tanfolyamok stb.)!
 • Más területen akar elhelyezkedni, mint amilyen a végzettsége?
  • Hangsúlyozza a munkatapasztalatokat és eddigi munkája során elért eredményeit!
  • Végzettségének azokat a mozzanatait hangsúlyozza (pl. azokat a tantárgyakat), amelyek kapcsolatban állnak a megpályázni kívánt állással!
  • Fejezze ki hajlandóságát arra, hogy az új területen tanulni, fejlődni kíván!
 • Bölcsész vagy tanári végzettsége van, amely túl általános a kívánt területen?
  • Fejezze ki szándékát, hogy az adott területen akar dolgozni, és indokolja is meg, hogy miért ezt a területet választotta!
  • Hangsúlyozza a munka során elért tapasztalatokat és ezen belül is az átvihetőnek ítélt képességeket (pl. kapcsolatteremtő képesség, szervezői hajlam stb.)!
  • Végzettségei, továbbképzései közül ismertesse azokat, amelyek fontosak lehetnek a kiválasztott területen!
 • Túl sok munkahelye volt?
  • Funkcionális önéletrajzot írjon, melyben az általános képességeit és tapasztalatait hangsúlyozza!
  • Korábbi munkahelyei közül csak azokat hangsúlyozza, amelyek valahogy kapcsolódnak a megpályázott álláshoz!
  • Ne említse azokat a korábbi munkahelyeit, ahol feltűnően rövid időt töltött, csak évszámokat tüntessen fel az önéletrajzban, hónapokat ne!
  • A tapasztalatok összegzése címén összefoglalóan tárgyalja a különböző szakterülteken szerzett gyakorlatát!
 • Rövid vagy hiányos a munkaviszonya?
  • Ne évszámokat írjon a munkatapasztalatok összefoglalásakor, hanem azt, hogy mennyi időt, mondjuk hány évet töltött az egyes területeken!
  • Az átlagosnál részletesebben ismertesse iskolai végzettségeit és a kiegészítő tanfolyamokat!
  • A személyes interjú során ne hozza fel a kiesett idő kérdését, de ha rákérdeznek, ne tagadja le!
  • Funkcionális formában írja az önéletrajzát!
 • Úgy érzi, hogy életkora veszélyezteti a sikert?
  • Válassza a funkcionális önéletrajz formát!
  • Ne említse életkorát a kísérőlevélben!
  • Hangsúlyozza friss tapasztalatait és friss végzettségeit, a továbbképzéseket is!